เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา